Ventina Vocale

Projektkoor o.l.v. Saskia Regtering

Ventina Vocale   

De geschiedenis van Ventina Vocale is terug te voeren tot het jaar 2000, toen een groepje enthousiaste zangers onder de naam Dodici ("een twaalftal") voor het eerst een concertje gaven in de kapel van Bronkhorst. Drijvende kracht was Pieter Kappeyne van de Coppello, en dirigent was Saskia Regtering. De Kapel zat geheel vol, en op verzoek werd er een tweede concert gegeven in Driel.

Vanaf 2004 ging het koor verder onder de naam Ventina Vocale ("een twintigtal zangers"). Saskia's streven was zich te blijven ontwikkelen, zowel qua repertoire en qua koor als qua dirigent. Dat bleek aantrekkelijk te zijn voor een behoorlijk constante groep zangers: deze kwamen aanvankelijk uit alle windstreken van Nederland en ook uit Duitsland. Hoewel niet langer uit het buitenland komen de leden de laatste jaren nog altijd van alle kanten en vanuit allerlei koren naar Arnhem. De vaste kern is behoorlijk hecht, niet in de laatste plaats door Saskia's kwaliteiten als dirigent. Zij heeft een enthousiasmerende, nauwgezette stijl van dirigeren. Ook weet zij telkens nieuw, interessant repertoire samen te stellen. Inderdaad hebben wij de indruk dat we steeds beter worden. Onlangs kwam bij een afsluitende borrel de term "quasi-professioneel" bovendrijven, die wat ons betreft de lading wel dekt.

Eens per jaar wordt er een projekt uitgevoerd, meestal in het najaar. Soms werd wegens blijde gebeurtenissen een projekt wel eens uitgesteld tot april, maar het uitgangspunt is telkens het najaar. Regelmatig verleent een (klein) aantal instrumentalisten zijn/haar medewerking, met name om de concerten iets meer reliëf te geven. Datzelfde effect wordt bereikt doordat vaak delen van de muziek door solo's uit het koor worden ingevuld.

Het koor wordt samengesteld op basis van uitnodiging. Wie belangstelling heeft om mee te zingen kan dat kenbaar maken (zie de pagina 'Praktisch').

 


collage

Klik hier voor een opname van onze uitvoering van Thou knowest, Lord van Purcell (gemaakt in 2009)
Klik hier voor een lijstje youtube filmpjes gemaakt tijdens ons concert van 2011.